Duurzaamheid

Actief zijn in de petrochemische industrie brengt op verschillende vlakken verantwoordelijkheden met zich mee. Duurzaamheid is er één van. Wij willen een gezonde wereld voor toekomstige generaties achterlaten en een belangrijke rol spelen in de samenleving van morgen. Om die reden zetten wij op verschillende manieren in op continuïteit en milieu.

Focus op recycling, innovatie en duurzaamheid
TCR is actief op het gebied van de recycling van kunststof via Ovimo Plastics; een handelsonderneming gespecialiseerd in regranulaten. Daarnaast zijn we groot aandeelhouder van Blue Plastics. Deze start-up ontwikkelde een innovatieve technologie om polypropyleen en polyethyleen schoon te maken en zo hergebruik te faciliteren, zonder dat daarbij ingeleverd wordt op de kwaliteit. Wij ondersteunden in de opschaling van deze technologie van laboratorium naar industriële schaal. En kijken nu gezamenlijk naar het bouwen van een demonstratie-plant. Onze ambitie? In 2027 minimaal 30% van de omzet met gerecycled kunststof realiseren en op de langere termijn zelfs 50%.

We staan daarnaast open voor allerhande innovaties. Zo legden we in het TCR-distributiecentrum recent een systeem aan dat gemorst granulaat scheidt van het afvalwater voordat het in de openbare riolering terechtkomt.

Milieubewust ondernemen doen we overigens ook dagelijks vanuit het CO2-neutrale hoofdkwartier in Breda. Omdat ons wagenpark overwegend elektrisch is, is het pand volledig met laadapparatuur uitgerust. Daarnaast hebben we 5 bijenkorven in de tuin staan, waarin we onder het toeziend oog van een gecertificeerd imker zo’n 250.000 bijen houden. Goed voor de natuur, de biodiversiteit en de bijenpopulatie.